Chios

WLKP

sex: Stallion

colour: bay

year of birth: 2020

Chios
CHIRON XX
VALANOUR XX
CORSITA XX
LOMOND XX
VEARIA XX
TOP VILLE XX
ANTRONA XX
CHLOE
LANDOS I
CZAROWNA
LORD
UTA V
ELMERO B
CZEREDA